Sự kiện
Hoạt động tại trường Fulbright
16/10/2017

Lễ Khai giảng chào đón 52 học viên của lớp MPP2019 đầu tiên của Trường Đại học Fulbrigt Việt Nam

30/09/2017

Lễ tốt nghiệp Thạc sĩ Chính sách Công Khóa 8

19/11/2016

Chào đón cựu học viên FETP 2016

24/09/2016

Lễ tốt nghiệp Thạc sĩ Chính sách Công Khóa 7

29/08/2015

Lễ tốt nghiệp Thạc sĩ Chính sách Công Khóa 6

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (84-28) 3932-5103   Fax: (84-28) 3932-5104

© 1995-2018 Khoa Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý