Xê-mi-na
Hoạt động tại trường Fulbright
30/11/2017

TS. Lê Việt Phú,
Giảng viên, Trường Chính sách công và Quản lý, Đại học Fulbright Việt Nam

02/11/2017

TS. Huỳnh Thế Du,
Giám đốc Chương trình MPP, Trường Chính sách công và Quản lý, Đại học Fulbright Việt Nam

19/10/2017

Ông Nguyễn Xuân Thành,
Giảng viên chính sách công, Đại học Fulbright Việt Nam

28/09/2017

GS. Anthony J. Saich,
GS. danh hiệu Daewoo về Quan hệ quốc tế, Giám đốc Trung tâm Ash về Quản trị dân chủ và Đổi mới

01/09/2017

GS. Atsushi Kajii,
GS. Kinh tế học, Viện Nghiên cứu Kinh tế, Đại học Tokyo (Nhật Bản)

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (84-28) 3932-5103   Fax: (84-28) 3932-5104

© 1995-2017 Khoa Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý