Xê-mi-na
Hoạt động tại trường Fulbright
02/05/2018

TS. Trần Thị Quế Giang,

Giảng viên, Trường Chính sách công và Quản lý, Đại học Fulbright Việt Nam

17/04/2018

TS. Bae Yooil,  
Giảng viên, Trường Chính sách công và Quản lý, Đại học Fulbright Việt Nam

03/04/2018

Nguyễn Xuân Thành,
Giảng viên Chính sách công, Trường Đại học Fulbright Việt Nam

20/03/2018

PGS. Phạm Duy Nghĩa,
Giảng viên, Trường Chính sách công và Quản lý, Đại học Fulbright Việt Nam

09/03/2018

Giáo sư Richard Peiser, Giáo sư danh hiệu Michael D. Spear về Phát triển bất động sản, Đại học Harvard

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (84-28) 3932-5103   Fax: (84-28) 3932-5104

© 1995-2018 Khoa Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý