CV16-31-115.0
Habubank và SHB
Tóm tắt:

Là NHTMCP có lịch sử hoạt động lâu đời nhất, NH Phát triển Nhà Hà Nội (Habubank) được cấp phép từ cuối năm 1988 và đi vào hoạt động từ tháng 1/1989, ban đầu chỉ giới hạn trên địa bàn Hà Nội. Đến năm 1992, vẫn với mức vốn điều lệ ban đầu 5 tỷ đồng, Habubank mở rộng hoạt động trên phạm vi toàn quốc theo Pháp lệnh Ngân hàng và HTX Tín dụng. Tháng 9/2007, Deutsche Bank AG trở thành cổ đông nước ngoài của Habubank, nắm giữ 10% cổ phần của Habubank sau khi NH phát hành thêm cổ phần riêng lẻ cho tổ chức nước ngoài này. Habubank cũng là một trong số ít các NHTMCP tăng được nhanh VĐL, đạt 3.000 tỷ đồng vào cuối năm 2009 và 4.050 tỷ đồng vào cuối năm 2011.

Số trang:
5
Loại:
Tình huống
Ngày:
08/08/2016
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
/   
/   

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý