CV16-31-117.0
MHB
Tóm tắt:

NHTMCP Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB) là một trong 5 NHTMNN, nhưng chỉ là một NH có quy mô trung bình thấp trong hệ thống các NHTM. MHB được Chính phủ thành lập vào năm 1997 với mục tiêu tài trợ xây dựng nhà ở của người dân Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), một dạng của mô hình ngân hàng phát triển. Đến năm 2011, MHB được chuyển đổi thành NHTM.

Số trang:
2
Loại:
Tình huống
Ngày:
09/08/2016
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
/   
/   

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý