CV16-31-118.0
MSB và MDB
Tóm tắt:

Ngân hàng TMCP Hàng Hải (Maritime Bank hay MSB) được thành lập vào tháng 7/1991 với trụ sở chính ở TP. Hải Phòng. Đúng như tên gọi của NH, cổ đông chiến lược hàng đầu lúc đó là TCT Hàng hải Việt Nam (Vinalines). Ngoài ra, Maritime còn có các cổ đông sáng lập là DNNN lớn như TĐ Bảo Việt và TĐ Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). Từ 40 tỷ đồng khi thành lập, VĐL của MSB đã tăng lên 700 tỷ đồng vào cuối năm 2006. Tuy nhiên, việc có các cổ đông lớn là DNNN và được các tổ chức này cử đại diện vào quản trị lại làm cho MSB không được điều hành vì mục tiêu thương mại và hệ thống quản trị không chặt chẽ.

NHTMCP Nông thôn Mỹ Xuyên hoạt động tại An Giang được NHNN cho phép chuyển đổi thành NHTMCP đô thị vào tháng 1/2009 và đến tháng 11 thì đổi tên thành NHTMCP Phát triển Mê Kông (MDB).

Số trang:
6
Loại:
Tình huống
Ngày:
09/08/2016
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
/   
/   

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý