CV16-31-120.0
PG Bank
Tóm tắt:

Tiền thân của NHTMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) là NHTMCP Nông thôn Đồng Tháp Mười. NH Đồng Tháp Mười được thành lập vào năm 2004 ở Đồng Tháp với VĐL ban đầu 5 tỷ đồng. Vào tháng 1/2007, khi NH được chuyển đổi thành NHTMCP đô thị, VĐL cũng mới chỉ có 200 tỷ đồng và tổng tài sản là 1.186 tỷ đồng. Với TĐ Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) là cổ đông góp vốn lớn nhất, NH được đổi tên, và đến cuối năm 2007, VĐL đã được tăng lên 500 tỷ đồng. Mặc dù vậy, PG Bank vẫn nằm trong nhóm những NHTMCP có VĐL nhỏ nhất vào lúc đó.

Số trang:
3
Loại:
Tình huống
Ngày:
08/08/2016
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
/   
/   

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý