CV16-31-122.0
SCB: Hậu hợp nhất
Tóm tắt:

Từ đầu tháng 10 đến cuối năm 2011, 25.848 tỷ đồng tiền gửi của khách hàng đã được rút ra khỏi 3 NH bị hợp nhất. NHNN đã phải cho vay tái cấp vốn và cho vay đặc biệt lên tới gần 16.000 tỷ đồng để đảm bảo thanh khoản cho SCB hợp nhất. Tính tại thời điểm 31/12/2011, nợ vay tái cấp vốn từ NHNN của SCB sau hợp nhất là 18.134 tỷ đồng, gấp 1,6 lần vốn chủ sở hữu của NH. SCB hợp nhất lúc đó cũng đã vay ròng từ BIDV và các TCTD khác trên thị trường 2 là 26.651 tỷ đồng, bằng 34,2% vốn huy động trên thị trường 1.

Số trang:
9
Loại:
Tình huống
Ngày:
09/08/2016
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
/   
/   

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý