CV16-31-124.0
Westernbank và Navibank
Tóm tắt:

NHTMCP Phương Tây (Westernbank) và NHTMCP Nam Việt (Navibank) đều nằm trong sự kiểm soát của nhóm cổ đông gia đình ông Đặng Thành Tâm khi chuyển đổi từ NH nông thôn sang thành thị. NHTMCP Nông thôn Cờ Đỏ có 15 năm lịch sử hoạt động tại Cần Thơ từ tháng 4/1992 ch đến khi được chuyển đổi thành Westernbank vào tháng 6/2007. Còn NHTMCP Nông thôn Sông Kiên hoạt động tại Kiên Giang từ tháng 9/1995 cho đến khi chuyển đổi thành Navibank vào tháng 6/2006. Navibank niêm yết cổ phiếu tại HNX từ tháng 8/2010. Đầu năm 2010, Westernbank cũng xin đăng ký niêm yết trên HOSE, nhưng sau đó lại xin rút.

Số trang:
7
Loại:
Tình huống
Ngày:
09/08/2016
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
/   
/   

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý