Câu hỏi thi mẫu

MỘT SỐ CÂU HỎI MẪU TRONG ĐỀ THI TUYỂN SINH

Hình thức thi TRẮC NGHIỆM với đề thi gồm ba phần KỸ NĂNG ĐỊNH LƯỢNG, KỸ NĂNG PHÂN TÍCH, và TIẾNG ANH (yêu cầu tương đương trình độ B). Mỗi phần thi kéo dài trong 60 phút.

Tập tin đính kèm là mẫu một số dạng câu hỏi thi:

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý