Đối tượng tuyển sinh
Nộp hồ sơ trực tuyến            Hotline: 091-102-5103    Nộp tại đây

Chương trình học bổng toàn phần, học tập trung toàn thời gian 15 tháng, hướng đến cán bộ tham mưu và hoạch định chính sách trong khu vực nhà nước; giảng viên ở các trường đại học, chuyên gia ở các viện nghiên cứu; các nhà quản lý trong các tổ chức phi lợi nhuận; và các nhà quản lý thuộc khu vực tư nhân

Điều kiện dự tuyển

  • Có bằng tốt nghiệp đại học
  • Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm công tác trong khu vực công

Lưu ý: Những ứng viên tốt nghiệp đại học không thuộc các ngành Kinh tế hoặc Quản lý cần hoàn tất các môn bổ sung kiến thức theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo để biết thêm chi tiết.

Thạc sỹ Chính sách công chuyên ngành Phân tích Chính sách

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý