Hướng dẫn viết bài tiểu luận

Hồ sơ dự tuyển MPP phải có bài tiểu luận do người dự tuyển tự viết, trong đó trình bày lý do lựa chọn tham gia học thạc sỹ chuyên ngành chính sách công. Bài tiểu luận có thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, dài khoảng 1000 chữ. Bài tiểu luận có thể viết về việc kinh nghiệm bản thân (thông qua quá trình học tập, công tác và/hay đời sống) đóng vai trò như thế nào đối với mong muốn tham gia chương trình chính sách công của bạn, kỳ vọng của bạn khi tham gia chương trình, bạn có thể đem lại những đóng góp gì cho lớp học và dự định trong tương lai của bạn sau khi kết thúc khóa học. Đây chỉ là một số gợi ý và bạn hoàn toàn tự do lựa chọn những ý tưởng mà bạn cho là quan trọng và có ý nghĩa để đưa vào bài viết của mình một cách sáng tạo. Chúng tôi yêu cầu bạn sử dụng thông tin trung thực và viết bài bằng lời văn của chính mình.

Thông qua bài tiểu luận, bạn sẽ cung cấp cho Trường thêm thông tin về bản thân bạn bên cạnh những thông tin đã có trong hồ sơ dự tuyển. Do đó, bạn không nên liệt kê lại những thông tin đã cung cấp trong đơn dự tuyển trừ khi những thông tin đó là cần thiết để bạn dẫn dắt những ý quan trọng trong bài viết của bạn. Bài tiểu luận của bạn cần mang tính thuyết phục cao, không những thể hiện được bạn là ứng viên phù hợp với chương trình mà còn thể hiện khả năng lập luận và phân tích vấn đề của bạn.

Bài tiểu luận là một tiêu chí xét tuyển quan trọng. Trường khuyến khích bạn đầu tư suy nghĩ và nghiên cứu để hoàn thiện bài tiểu luận. Những bài tiểu luận quá ngắn (300-500 chữ), quá dài (trên 1200 chữ) hay viết dưới dạng đơn xin học, trình bày ý bằng cách gạch đầu dòng, sao chép nguyên văn từ các tài liệu khác sẽ được coi là không hợp lệ và sẽ nhận điểm kém trong quá trình xét tuyển.

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (84-28) 3932-5103   Fax: (84-28) 3932-5104

© 1995-2018 Khoa Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý