Giới thiệu FSPPM

Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright (tiền thân là Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright) là kết quả hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Harvard Kennedy, Hoa Kỳ từ năm 1995. Đây là trường duy nhất tại Việt Nam nhận ngân sách hoạt động từ Vụ Văn hóa và Giáo dục, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Trường cũng là đơn vị giáo dục đầu tiên tại Việt Nam được công nhận là thành viên chính thức của tổ chức NASPAA (Hoa Kỳ) - Mạng lưới toàn cầu của các trường Chính sách công, Hành chính công, và Quản lý công.

Với sứ mệnh hình thành, truyền thụ và phổ biến kiến thức, Trường Fulbright hoạt động theo những nguyên tắc quản trị làm tiền đề cho sự ưu việt - Đó là tính tự chủ, chân giá trị, trách nhiệm giải trình và chuẩn mực cao. Đội ngũ giảng viên Việt Nam và quốc tế của Trường vừa hiểu biết sâu sắc về Việt Nam vừa kết nối sự hiểu biết này với các xu thế toàn cầu và khu vực. Hiện nay, dự án kiến tạo tri thức này đang hỗ trợ cho ba sáng kiến trọng tâm: Giảng dạy, gồm chương trình Thạc sĩ Chính sách công và đào tạo ngắn hạn cao cấp; Nghiên cứu, hướng đến những vấn đề chính sách phức tạp mà Việt Nam đang đối mặt; và Đối thoại chính sách, thông qua thảo luận với các nhà hoạch định chính sách Việt Nam và tham gia trao đổi về chính sách công ở Việt Nam.

Tất cả tài liệu sử dụng trong giảng dạy đều được chúng tôi cung cấp cho sinh viên và giảng viên trên cả nước và thế giới thông qua sáng kiến Học Liệu Mở  OpenCourseWare. Trường Fulbright luôn nỗ lực duy trì và phát huy môi trường học tập năng động, nơi học viên và giảng viên là tâm điểm của việc hướng đến những chuẩn mực cao nhất của sự nghiệp tiếp thu và ứng dụng tri thức.

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ TRƯỜNG

Giảng viên

o   Số lượng giảng viên giảng dạy tại trường: 23 giảng viên, với 9 giảng viên cơ hữu và 14 Giảng viên thỉnh giảng và Học giả quốc tế

o   Bằng cấp của giảng viên: trong 9 giảng viên cơ hữu có 6 Tiến sĩ, 1 Tiến sĩ Luật, 1 Thạc sĩ Phân tích Chính sách, 1 Thạc sĩ Chính sách Công.

o   Đội ngũ giảng viên cơ hữu đa dạng với 7 giảng viên người Việt Nam, 1 giảng viên người Hàn Quốc, và 1 giảng viên người Hoa Kỳ; 8 giảng viên nam và 1 giảng viên nữ.

Điều kiện tuyển sinh

o   Có bằng tốt nghiệp đại học

o   Kỳ thi tuyển sinh (với 3 môn thi Định lượng, Phân tích và tiếng Anh) được tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng, và thành phố Hồ Chí Minh. Cấu trúc bài thi tương tự như bài thi GRE (Graduate Record Examinations) (đối với môn Định lượng và Phân tích), và TOEFL (đối với môn tiếng Anh).

o   Các tiêu chí xét tuyển còn lại bao gồm bài tiểu luận, kinh nghiệm làm việc và kết quả phỏng vấn.

Học phí 

o   Chương trình hoàn toàn miễn phí đối với chuyên ngành Phân tích chính sách và có thu học phí đối với chuyên ngành Lãnh đạo & Quản lý. 

Hình thức đào tạo

o   Chuyên ngành Phân tích chính sách: Toàn thời gian, giảng dạy trực tiếp tại cơ sở chính của trường

o   Chuyên ngành Lãnh đạo & Quản lý: Bán thời gian, giảng dạy trực tiếp tại cơ sở chính của trường

Thời gian học

o   Chuyên ngành Phân tích chính sách: 15 tháng 

o   Chuyên ngành Lãnh đạo & Quản lý: 18 tháng

Số lượng tín chỉ

o   Chuyên ngành Phân tích chính sách: Học viên phải hoàn thành ít nhất 55 tín chỉ (bao gồm 30 tín chỉ bắt buộc, 15 tín chỉ tự chọn và 10 tín chỉ luận văn).

o   Chuyên ngành Lãnh đạo & Quản lý: Học viên phải hoàn thành ít nhất 48 tín chỉ (bao gồm 26 tín chỉ bắt buộc, 12 tín chỉ tự chọn và 10 tín chỉ luận văn).

Số lượng sinh viên

o   Mỗi năm, chương trình Thạc sĩ Chính sách Công tuyển sinh từ 50 đến 70 học viên.

Thông tin nghề nghiệp  

o   Theo thống kê về nghề nghiệp, trong khóa tốt nghiệp gần đây nhất có 19 giảng viên đại học, nghiên cứu sinh tiến sĩ; 6 cán bộ làm việc tại các cơ quan chính phủ, 13 cán bộ làm việc tại các cơ quan địa phương/tỉnh thành; 11 học viên làm việc trong lĩnh vực tư nhân; 1 học viên làm việc ở các lĩnh vực khác; không có học viên nào thất nghiệp; và không có học viên nào làm việc trong các tổ chức phi chính phủ (NGO).

o   Các giảng viên và nhân viên của trường sẽ giúp học viên định hướng nghề nghiệp và hỗ trợ quá trình tìm việc của học viên sau khi tốt nghiệp.

Học viên hiện tại 

o   Không có chương trình thực tập, nhưng học viên có thể thực hiện các dự án mang tính ứng dụng hoặc thực tiễn.

o   84% học viên hoàn tất chương trình trong 2 năm và 88% hoàn tất trong 3 năm 

Tỉ lệ tốt nghiệp  

o   Tỉ lệ tốt nghiệp ổn định ở mức 90%.

Yêu cầu luận văn  

o   Học viên phải hoàn thành luận văn để đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp. Luận văn có thể theo hướng lý thuyết hoặc thực nghiệm, sử dụng dữ liệu sơ cấp hoặc thứ cấp, hoặc là một nghiên cứu tình huống.

Ngôn ngữ giảng dạy

o   Các môn học được giảng dạy bằng tiếng Việt

o   Đội ngũ giảng viên của trường bao gồm giảng viên Việt Nam và nước ngoài

o   Các môn học do giảng viên nước ngoài giảng dạy sẽ được phiên dịch ra tiếng Việt

o   Sinh viên có thể nộp tiểu luận bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh

o   Tiếng Anh được khuyến khích sử dụng trong trường

Hồ sơ học viên theo ngành

Hồ sơ học viên theo vùng

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý