Hoạt động tại trường Fulbright
05/01/2017

TS. Nguyễn Văn Giáp,
Nghiên cứu viên cao cấp về chính sách nông nghiệp, Chương trình Sáng kiến Chính sách công Hạ lưu Mekong (LMPPI), FETP

29/12/2016

GS. Atul Kohli,
GS. danh hiệu David K.E.Bruce về Quan hệ Quốc tế, giáo sư Chính trị học, đại học Princeton

13/12/2016

GS. Ariel Dinar,
Trường Chính sách Công, Đại học California, Riverside, Hoa Kỳ

09/12/2016

TS. Susmita Dasgupta,

Trưởng nhóm Kinh tế Môi trường, Nhóm Nghiên cứu Phát triển, Ngân hàng Thế giới

03/11/2016

TS. Bùi Thị Bích Liên

Chuyên gia Luật, Tốt nghiệp Tiến sỹ Luật tại Trường Đại học Monash (Australia)

Hoạt động tại trường Fulbright

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý