Hoạt động tại trường Fulbright
11/06/2013
Học viên Chương trình Thạc sĩ Chính sách Công khóa 4, 2010 -2012 sẽ bảo vệ luận văn thạc sĩ trong tháng 6 và tuần đầu tiên của tháng 7 năm 2013.
01/03/2013

GS. Ari Kokko, Trường Kinh doanh Copenhagen

25/02/2013

TS. Philip Martin, Giáo sư Kinh tế Nông nghiệp và Tài nguyên, Đại học bang California tại Davis (UC Davis).

18/01/2013

Bà Phạm Chi Lan, Chuyên gia Kinh tế

16/01/2013

Buổi đối thoại với Phái đoàn của Hiệp hội các nhà Doanh nghiệp Quốc tế đến Việt Nam.

Hoạt động tại trường Fulbright

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý