Hoạt động tại trường Fulbright
14/07/2011
Ngày: 14/07/2011 tại FETP, từ 08:30 đến 11:00
15/06/2011
Ông Alan M. Trager

Thành viên cao cấp và Chủ nhiệm Nhóm Nghiên cứu Mô hình Hợp tác Công – tư

Trung tâm Mossavar-Rahmani về Doanh nghiệp và Chính phủ - Trường Harvard Kennedy

12/05/2011
Ông John Hendra
Điều Phối viên Thường trú Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam. Ông John Hendra chuẩn bị rời Việt Nam sau 5 năm đảm nhiệm cương vị lãnh đạo các cơ quan Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam

17/03/2011
Ông Carl Hanlon

Giám đốc Truyền thông khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

World Bank

16/01/2011
Giáo sư Stephen M. Walt
Đại học Harvard Kennedy

Hoạt động tại trường Fulbright

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý