Hoạt động tại trường Fulbright
20/03/2018

PGS. Phạm Duy Nghĩa,
Giảng viên, Trường Chính sách công và Quản lý, Đại học Fulbright Việt Nam

09/03/2018

Giáo sư Richard Peiser, Giáo sư danh hiệu Michael D. Spear về Phát triển bất động sản, Đại học Harvard

08/03/2018

Giáo sư Richard Peiser,
Giáo sư danh hiệu Michael D. Spear về Phát triển bất động sản, Đại học Harvard

06/03/2018

TS. Huỳnh Thế Du,
Giám đốc Chương trình MPP, Trường Chính sách công và Quản lý, Đại học Fulbright Việt Nam

25/01/2018

Ông Đỗ Thiên Anh Tuấn,
Giảng viên, Trường Chính sách công và Quản lý, Đại học Fulbright Việt Nam

Hoạt động tại trường Fulbright

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý