Cầu năng lượng và thay thế nhân tố trong sản xuất ở Việt Nam: Bằng chứng thực nghiệm từ hai khảo sát doanh nghiệp gần đây

Ngày 11/01/2019 | 15:30

Ngày 11/1/2019, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright đã tổ chức buổi seminar về chủ đề "Cầu năng lượng và nhân tố thay thế trong sản xuất ở Việt Nam: Bằng chứng thực nghiệm từ hai khảo sát doanh nghiệp gần đây" do TS. Lê Việt Phú trình bày.

Kết quả từ những nghiên cứu thực nghiệm cho thấy do giá năng lượng thấp, các doanh nghiệp sản xuất có xu hướng sử dụng các công nghệ lạc hậu, thâm dụng năng lượng, dẫn đến hậu quả là cường độ sử dụng năng lượng để tạo ra một đơn vị sản lượng trong khu vực sản xuất ở Việt Nam thuộc hàng cao nhất trên thế giới.

Bài nghiên cứu của TS. Phú cũng đi sâu tìm hiểu tác động của các công nghệ phát điện đối với môi trường và hoạt động sản xuất tại Việt Nam. Trong đó, điện than tuy có chi phí sản xuất rẻ (khoảng chừng 7 cent trên 1 kwh) nhưng nếu tính tổng chi phí (bao gồm cả chi phí ô nhiễm không khí và ô nhiễm môi trường) thì điện than có chi phí kinh tế cao nhất (xấp xỉ khoảng 12-18 cent/kwh).

EVN với vai trò là trung gian mua bán điện từ các nhà máy phát điện và phân phối lại cho người sử dụng sẽ chú ý đến vấn đề giá thành cao hay thấp. Vì vậy, mặc dù có chi phí môi trường cao nhưng nếu không đưa vào tổng chi phí xã hội thì với chi phí tài chính thấp, điện than vẫn tiếp tục được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam.

Các nghiên cứu cũng cho thấy hàm cầu điện tại Việt Nam có độ co giãn khá cao so với các nước khác, hàm ý rằng có thể sử dụng cơ chế giá để thực hiện chính sách tiết kiệm năng lượng.


TS. Lê Việt Phú. Photo credited by FSPPM.

Học viên FSPPM. Photo credited by FSPPM.

Photo credited by FSPPM.

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2019 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý