Chương 17 Hiệp định toàn diện-tiến bộ TPP (CP-TPP) và ảnh hưởng tới cải cách Doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam

Thời gian: 15h30-17h00, thứ Sáu, ngày 16/11/2018, tại Phòng học 1,

Trường Chính sách công và Quản lý, Đại học Fulbright Việt Nam sẽ tổ chức buổi xê-mi-na về chủ đề "Chương 17 Hiệp định toàn diện-tiến bộ TPP (CP-TPP) và ảnh hưởng tới cải cách Doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam", do PGS. Phạm Duy Nghĩa, Giám đốc Chương trình MPP, Trường Chính sách công và Quản lý, Đại học Fulbright Việt Nam trình bày.

Anh, chị quan tâm và muốn tham dự, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY trước 17:00, thứ Tư, ngày 14 tháng 11 năm 2018.

Trường sẽ gửi thư mời xác nhận tham dự xê-mi-na đến các anh, chị qua email.

Lưu ý:

- Do số lượng đăng ký tham dự thường vượt quá số ghế ngồi cho phép, Trường sẽ ưu tiên cho những đăng ký sớm.

            FSPPM Email


    Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

    105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

    © 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý