Hội thảo Khởi động Nghiên cứu về Mô hình Tăng trưởng của Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Ngày 20/9/2018, TS. Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam, đã tham dự "Hội thảo Khởi động Nghiên cứu về Mô hình Tăng trưởng của Việt Nam giai đoạn 2021-2030" tại Hà Nội.

Hội thảo do Ngân hàng Thế giới và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức, với sự tham gia của khoảng 25 người gồm có 4 bên thực hiện nghiên cứu và 7-10 chuyên gia bên ngoài. Mục tiêu của hội thảo nhằm thảo luận và thống nhất định hướng chính của nghiên cứu về mô hình tăng trưởng (MHTT) ở Việt Nam.

Tại hội thảo, TS. Tự Anh đã trình bày về vai trò của đổi mới sáng tạo trong tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Phần trình bày của TS. Tự Anh nhấn mạnh vai trò của đổi mới sáng tạo như một động lực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam trong thời đại mới. Tuy nhiên, TS. Tự Anh cũng trình bày nhiều bằng chứng cho thấy những điều kiện nền tảng cơ bản của Việt Nam còn rất hạn chế, thậm chí thua khá xa so với các quốc gia thành công trong khu vực. Từ nhận định này, TS. Tự Anh đề xuất Việt Nam nên tập trung vào việc tiếp nhận các thành tựu đổi mới sáng tạo (innovation adoption) hơn là phát minh ra đổi mới sáng tạo (innovation creation).

            FSPPM Email


    Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

    105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

    © 1995-2019 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý