Kinh nghiệm xây dựng các chính sách công hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) tại châu Á

Thời gian: 12h00-13h30, thứ Tư, ngày 31/10/2018, tại Phòng học 1,

Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam sẽ tổ chức buổi xê-mi-na về chủ đề "Kinh nghiệm xây dựng các chính sách công hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) tại châu Á", do Ông Ryan Jacildo, Nhà kinh tế học (Asia Desk), Trung tâm Phát triển thuộc Tổ chức Hợp tác & Phát triển Kinh tế (OECD), Pháp trình bày.

Trường sẽ gửi thư mời xác nhận tham dự xê-mi-na đến các anh, chị qua email.

Lưu ý:

- Do số lượng đăng ký tham dự thường vượt quá số ghế ngồi cho phép, Trường sẽ ưu tiên cho những đăng ký sớm.

            FSPPM Email


    Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

    105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

    © 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý