Tính bất định nội sinh, độ tập trung, và đường cong Phillips

Thời gian: 16h00-17h30, thứ Sáu, ngày 10/8/2018, tại Phòng học 1,

Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam sẽ tổ chức buổi xê-mi-na về chủ đề "Tính bất định nội sinh, độ tập trung, và đường cong Phillips", do Châu Thanh Vũ, Nghiên cứu sinh ngành Kinh tế  học, Khoa Kinh tế, Đại học Harvard trình bày.

Anh, chị quan tâm và muốn tham dự, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY trước 10:00 sáng, thứ Năm, ngày 9 tháng 8 năm 2018.

Trường sẽ gửi thư mời xác nhận tham dự xê-mi-na đến các anh, chị qua email.

Lưu ý:

- Do số lượng đăng ký tham dự thường vượt quá số ghế ngồi cho phép, Trường sẽ ưu tiên cho những đăng ký sớm.

            FSPPM Email


    Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

    105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

    © 1995-2019 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý