Xê-mi-na
Hoạt động tại trường Fulbright
07/06/2019

Giáo sư Rick Barichello,
Đại học British Columbia, Vancouver, Canada

29/05/2019

Tiến sĩ Alexis Crow,
Trưởng Bộ phận Nghiệp vụ Đầu tư Địa chính trị tại PwC

10/05/2019

TS. Yooil Bae,
Giảng viên Trường Chính sách công và Quản lý, Đại học Fulbright Việt Nam

10/04/2019

Nguyễn Xuân Thành,
Giảng viên Chính sách công, Trường Chính sách công và Quàn lý, Đại học Fulbright Việt Nam

04/04/2019

Chuyên gia Kinh tế Phạm Chi Lan

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2019 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý